VIDEO - newcomers, droga uchodźcy

Film z drogi uchodźców, grupy 66 ludzi, którzy zaledwie kilka godzin wcześniej przybyli do wschodniego brzegu wyspy Shah Porir Dwip i są eskportowani przez straz graniczną BGB.

Using Format